Neden Tekstili Seçtik?

35 yılı aşkın tecrübenin ışığında bu alanda gelişmeye öncü ayak olmamız gerektiğini düşündük. Sürdürülebilirlik ihtiyacını bir fırsat ve gelişim alanı olarak belirledik, firma ilkelerini stratejiyle bütünleştirerek bir yol haritası çıkarmak ve bu yolu beraber yürümek adına tekstil sektörü özelinde hizmetlerimizi şekillendirdik. Özünde sürdürülebilirlik ilkelerini taşıyan, verimlilik yaratacak, iç operasyonlarını kolaylaştıracak bir danışmanlık firması olmayı hedefliyoruz.

Neden Tekstili Seçtik?
3

Trilyon Dolarlık
Sektör Büyüklüğü

75

Milyon Kişi Moda
Sektörü İstihdamı

%
85

Kadın İstihdam

%
10

Sera Gazı Emisyonu

%
15

Tekstil Ürünleri Geri
Dönüşümü

%
32

Dijitalleşme Seviyesi

Ne Yapıyoruz?

Orbit Consulting olarak, öncelikli çalışma odağımız tekstil alanındaki sürdürülebilirlik çalışmalarıdır. Tekstilde sürdürülebilir bir gelecek için; tedarik zincirinde şeffaflık, çevre dostu hammadde seçenekleri, çevreci ve döngüsel tasarımlar, izlenebilir ve sosyal uygunluk prosedürleri, sürdürülebilirlik raporlaması gibi servisleri temel faaliyet alanlarımız olarak belirledik.

Ne Yapıyoruz?

Firmanız Ne Kadar Sürdürülebilir?

4 başlıkta 28 soruluk anketimizi doldurarak sürdürülebilirlik yolculuğunda nerede olduğunuzu bulabilirsiniz.
Daha geniş kapsamlı bir analiz sağlayan Orbit Kriterleri çalışmasını gerçekleştirmeden önce bu kısa anket ile başlamak ister misiniz?
Orbit Kriterleri, firmamızın sürdürülebilirlik stratejisinin oluşturulması noktasında kullandığı en önemli araçlardan birisidir. Kapsamlı içeriği ile iş modellerinizin tümüyle ilgili sorular sorar ve işletmenizin mevcut olgunluk değerlendirmesini yaparak sürdürülebilirlik yol haritanızın oluşturulmasına temel oluşturur.

Sosyal Uygunluk
Çevresel Sürdürülebilirilik
Hammade Kullanımı
Tedarik Zinciri & Dijitalleşme
teknobursa