Hizmetlerimiz

Orbit Consulting, şirketleri sürdürülebilirlik stratejilerini belirleme ve uygulama konusunda çözüm ve sonuç odaklı projelerle desteklemeyi hedefler. Danışmanlık hizmetleri kapsamında sürdürülebilirlik olgunluk seviyesini hazırlamış olduğu değerlendirme aracı üzerinden belirler. Sürdürülebilirlik raporu ve stratejik yol haritasını hazırlayarak farklı başlıklar altında gelişime ışık tutar. Sürdürülebilirlik yönetim sistemlerinin oluşturulması, sosyal uygunluk, yeşil tesis standartları, hammadde, tedarik zinciri & şeffaflık ve son olarak da dijitalleşme bu süreçte odaklanılan belli başlı gelişim alanlarıdır.

Mevcut Durum Analizi

SKA Önceliklendirme ve Strateji Oluşturma

Sürdürülebilirlik Farkındalığı ve Eğitimler

Sürdürülebilirlik İletişimi

Tekstil Sektörü Sertifika, Sistem ve Platformlara Yönelik Destek

Yeşil Hat ve Yeşil Ofis

Üretimde Sürdürülebilirlik

Üründe Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilir Tedarik Zinciri ve Haritalandırma

Dijitalleşme, Şeffalık ve İzlenebilirlik

Matchmaking

Raporlama

teknobursa