Gizlilik Politikası

Gizlilik Kuralları, Site Kullanım Şartları ve İletişimler ile Kişisel Verilerinize İlişkin Bilgilendirme

Bu bölüm sitenin genel kullanım şartlarını, bununla ilgili genel kuralları, yasal sorumlulukları ve Gizlilik Politikalarını içermektedir. Orbit Tekstil A.Ş bünyesinde yer alan (theorbitconsulting.com) “SİTE” olarak, SİTE’ye işbu gizlilik ve kullanım koşullarını kabul ederek üye olmuş kişiler ise “ÜYE” olarak anılacaklardır. Sitenin güncel adresi yukarıda belirtildiği şekilde olup, aşağıdaki tüm kural ve koşullar ayrı ayrı geçerli olacaktır.

Lütfen, ORBIT ORBIT Tekstil A.Ş.’ye ait internet satış SİTE’sini (theorbitconsulting.com) kullanmaya başlamadan önce aşağıda yazılı olanları dikkatlice okuyunuz. Eğer bu sayfada belirtilen şartların herhangi biri sizin için uygun değilse, lütfen SİTE’yi kullanmayınız. SİTE’yi kullanmanız ve kişisel bilgilerinizin yer alacağı formu doldurmanız bu sayfalarda yazılı şartları peşinen kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir. SİTE, aşağıda belirtilen genel ve özel koşulları dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. SİTE’yi ziyaret ettiğinizde bu sayfayı da tekrar ziyaret etmeniz, değişebilecek üyelik ve kullanım şartlarını görmeniz açısından önemlidir.

1.Kullanım ve Güvenlik Kuralları

SİTE, üyesi olan herkese açık bir platformdur. Tüm üyeler için verilen hizmetler, Gelişmiş Üyelik durumlarında veya aksi belirtilmedikçe, ücretsizdir. Aşağıdaki yazılı durumlarda, SİTE yönetimi ÜYE’nin SİTE’yi kullanımını engelleyebilir ve aşağıdaki girişimlere karışan kişi veya kişiler hakkında kanuni haklarını saklı tutar:

1.1. Yanlış, düzensiz, eksik ve yanıltıcı bilgileri, genel toplum ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygun olmayan belge ve bilgilerin SİTE’ye kaydedilmesi durumunda.

1.2. SİTE’de yer alan çalışmaların ve içeriğin kısmen veya tümüyle kopyalanarak farklı amaçlarla kullanılması veya kullanılmaya çalışılması durumunda.

1.3. ÜYE’lere verilen ya da kendi belirledikleri kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin, kullanım haklarının, üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılması durumunda (Şifresinin başka kişiler tarafından kötü niyet ile kullanılmasından da) doğrudan ÜYE sorumludur. Aynı şekilde ÜYE, internet ortamında bir başkasının IP adresini, elektronik posta adresini, kullanıcı adını ve sair bilgileri kullanamayacağı gibi diğer kullanıcıların özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Bu şekilde bir kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülük ÜYE’ye aittir.

1.4. SİTE’nin genel güvenliğini tehdit edecek, SİTE’nin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi durumunda.

1.5. ÜYE’nin/Kullanıcının, SİTE kampanyalarının, SİTE’nin satış sisteminin veya herhangi bir açığından (teknik, vs.) faydalanarak, SİTE’ye zarar vermesi, haksız bir menfaat sağlaması, tekrarlanan uygulamalar yapması, gerçeğe uymayan fiilleri, kampanya veya satış koşullarında istenen şartları sağlamamasına rağmen, bunlardan yararlanması gibi SİTE’nin kampanyalarının, satış sisteminin veya internet sitesinin kötüye kullanılmasının SİTE tarafından tespit edilmesi durumunda, SİTE’nin kanun ve ilgili mevzuat hükümlerinden doğan tüm haklarının yanında söz konusu işlemleri iptal etme; kullanıcının üyeliğine son verme; satış sözleşmesini tek taraflı olarak derhal feshetme hakkı bulunmaktadır.

1.6. SİTE üzerinde ÜYE’lere verilen hediye çekleri ve indirimler, satılamaz, internet üzerinden SİTE içerisindeki sistemlerin kullanılması haricinde takas edilemez, paylaşılamaz, devredilemez. SİTE’nin teknik açıklarından faydalanılarak internet üzerinde satışa sunulan hediye çeklerinin kullanılmasına müsaade edilmez. Her alışverişinizde sadece bir hediye çeki kullanabilirsiniz. Sadece hediye çeki veya indirim kullanmak için oluşturulan ve/veya aktif olmayan üyelikleri SİTE’nin kendi inisiyatifinde olarak iptal edebilir.

İçerik Kullanımı
2.1. SİTE’de sunulan görsel yazı içeren içerikler, kişisel kullanım içindir. SİTE’nin içeriğinde yer alan bütün yazıların, grafiklerin, fotoğrafların, videoların, animasyonların seslerin her hakkı saklıdır. Aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz ve kaynak göstermeden kullanılamaz. SİTE’de yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlamak veya SİTE’nin izni olmadan link vermek yasaktır. SİTE, faaliyet konusuyla ilgili her türlü eleştiriye açıktır. SİTE’ye iletilen tüm bu eleştiriler mülkiyetimizde olup, pazarlama amacıyla kullanılabilir.

2.2. Ayrıca bu sayfaların tasarımında ve veritabanı oluşturulmasında kullanılan ve her hakkı SİTE’ye ait olan yazılımın kopyalanması veya kullanılması kesinlikle yasaktır.

Sorumluklar
3.1. SİTE’yi ziyaret eden kullanıcıların bilgileri (ziyaret süresi, zamanı, görüntülenen sayfalar) onlara daha iyi hizmet edebilmek amacı ile takip edilmektedir. Elde edilen bilgiler, gizlilik prensiplerine bağlı kalmak kaydıyla, SİTE hizmetlerini geliştirmek amacı ile reklam vb. konularda iş birliğine gittiğimiz kişi ve kuruluşlarla paylaşılmaktadır. Amaç, SİTE’nin talep edilen özelliklerde olması ve SİTE’nin gelişimini sağlamaktır.

3.2. ÜYE, kayıt işlemlerini tamamlayarak elektronik posta adresini onayladıktan sonra işbu sözleşmede belirtilen şartlara uymak koşulu ile, elektronik posta adresini ve şifresini girerek SİTE’yi kullanmaya başlayabilir.

3.3. ÜYE, SİTE ve hizmetlerinden yararlanırken, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, ORBIT ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve yasal düzenlemeler, Türk Borçlar Kanunu, diğer ilgili mevzuat hükümleri ile SİTE’nin hizmetlerine ilişkin olarak yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirimlere uymayı kabul eder. Bu bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk ÜYE’ye aittir.

3.4. İş bu sözleşmede belirtilen yükümlülüklere veya SİTE’de bildirilen genel kurallara uymaması nedeniyle, SİTE tarafından geçici veya sürekli olarak ÜYE’nin SİTE’den yararlanması engellenebilir ve/veya üyeliği iptal edilebilir.

3.5. ÜYE, diğer üyelerin ve ziyaretçilerin SİTE’yi kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı hareketlerde bulunamaz, sunucuları ya da veritabanlarını otomatik programlarla yükleyip zorlayamaz/kilitleyemez. Verileri yanıltıcı hile girişimlerinde bulunamaz. Aksi takdirde üyeliğinin sonlandırılacağı gibi bu durumdan doğabilecek her türlü hukuki, cezai sorumluluğu kabul eder.

3.6. SİTE ile yapılan mesajlaşmaların yedeğinin alınması kişilerin sorumluluğundadır ve SİTE tarafından önerilmektedir. Mesajlaşmaların yedeklerinin alınmaması nedeniyle kaybolmasından, silinmesinden ve hasar görmesinden SİTE sorumlu tutulamaz.

3.7. ÜYE, SİTE’den kopyalanmış veya yazıcı ile yazdırılmış hiçbir materyal üzerinden Telif Hakkı, Ticari ORBIT ve her türlü Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamı notlarını silemez veya çıkartamaz.

3.8. Üyeliği iptal etme ve hesap silme işlemi, ÜYE tarafından SİTE üzerinden yapılabilir. Üyeliğini bitiren kullanıcının SİTE’ye giriş yetkisi iptal edilecektir. Üyeliğini iptal eden kişi bu işlemin geri dönüşü olmadığını kabul eder.

3.9. SİTE, kendisince ya da ÜYE’nin kendisi tarafından sonlandırılan ÜYE hesabına ait her türlü kaydı silip silmemekte serbesttir, ÜYE silinen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz.

3.10. ÜYE’lerin birbirleri ya da üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kendi sorumluluklarındadır. ÜYE’lerin kendi aralarında veya üçüncü şahıslarla olan ilişkilerinden doğan bir uyuşmazlığın çıkması durumunda SİTE hiçbir şekilde taraf değildir, sorumlu tutulamaz.

3.11. SİTE’de ziyaretçilere bilgi sağlamak ve kolaylık sağlamak amacı ile yer alan linkler (farklı internet sitelerine yönlendiren bağlantılar) ile ilgili riskler ziyaretçilere aittir.

3.12. SİTE, kullanım şartları, gizlilik prensipleri ve geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, üyeliğe bağlı olan bütün bilgileri kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkına sahiptir.

3.13. SİTE’nin belirli yerlerinde bölüme özgü farklı kurallar ve yükümlülükler belirtilebilir. Bu bölümleri kullanan kişi ve kuruluşlar peşinen ilgili kuralları kabul etmiş sayılır.

3.14. SİTE internet’te reklam yayınlamak için Google Analytics ile Yeniden Pazarlama, Google Görüntülü Reklam Ağı Gösterim Raporlaması, DoubleClick Kampanya Yöneticisi entegrasyonu veya Google Analytics Demografi ve İlgi Alanı Raporlaması hizmetini kullanmaktadır. Google Reklam Ayarlarınızı kullanarak bu hizmetlerin dışında kalabilirsiniz. Websitesine geçmişte yapılan ziyaretleri temel alarak reklamlarla ilgili bilgi toplamak, reklamları optimize etmek ve yayınlamak üzere SİTE tarafından ve Google dahil üçüncü taraf sağlayıcılarca birinci taraf çerezlerin (ör. Google Analytics çerezi) ve üçüncü taraf çerezlerin (ör. DoubleClick çerezi) birlikte kullanılır. Google’ın ilgi alanına dayalı reklamlarına ait verileri veya üçüncü taraf kitle verileri Google Analytics ile Yeniden Pazarlama için kullanılır. Bu hizmeti sağlayabilmek için tarayıcı/aygıt türü, kullanılan işletim sistemi, referrer URL, IP adresi ve sunucu sorgusunun saati gibi bilgileri saklıyoruz. Websitemizde yer alan çerezler bu izinli Pazarlama mesajlarını verebilmek, içerik optimizasyonu sağlayabilmek için kullanılır.

3.15. ÜYE, Servisten faydalanmaya başlandığı andan itibaren bu katılım sözleşmesinin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılacağını ve sözleşmenin kendisi hakkında hüküm ifade edeceğini kabul eder. ÜYE işbu sözleşme ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklere aykırı hareketi nedeniyle SİTE’nin uğrayacağı her türlü zararı aynen tazmin edecek olup, SİTE, ÜYE’nin sözleşmeye aykırı davranışları nedeniyle kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için ÜYE’ye aynen rücu hakkını haizdir.

Hak ve Yükümlülükler, Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması
ÜYE’lerimizin-Müşterilerimizin SİTE’ye vermiş olduğu bilgilerin gizliliği, korunması ve ilgili diğer hususlarda aşağıda cari kuralları belirtilen Gizlilik Politikası benimsenmiştir.

4.1. SİTE, ÜYE’ye ilişkin kişisel verileri, Üyelik Sözleşmesinde ve Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme Metni’ndeki belirtilen amaçlarla sınırlı ve orantılı olarak işleyebilir. SİTE, ÜYE’ye ilişkin kişisel verileri Sözleşme’nin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla ve aktarım şartlarını taşıyan hallerde kamu kurumları, iş ortakları ve Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Bilgilendirme Metni ’nde sayılan üçüncü kişilerle aktarabilir.

4.2. SİTE taahhüt ettiği hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için, işbu sözleşmede herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tek taraflı değişiklik yapabilir. SİTE’nin her zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verdiği hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurmak, servisin içeriğini değiştirmek veya iptal etmek hakkı vardır. ÜYE işbu tasarrufu peşinen kabul eder. SİTE, yenilenmiş güncel kullanım şartlarını yine aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile sitesinde yayınlanacak, gerek gördüğü takdirde elektronik posta ile ÜYE’ye bildirilecektir. Yenilenmiş güncel kullanım şartları, SİTE’de yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve SİTE’nin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş kullanım şartlarına bağlı olacaktır.

İşbu sözleşme hükümlerine aykırı materyalleri SİTE’ye göndermiş olan ÜYE’nin üyeliği, herhangi bir bildirim yapılmaksızın SİTE tarafından tek taraflı olarak sona erdirilebilir.

4.4. Müşterilerimizin SİTE’ye üyelik, ürün/hizmet satın alma ve bilgi güncelleme amaçlı girdikleri bilgiler, özellikle kredi kartı ve banka kartlarına ait gizli bilgiler diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenemez.

4.5. SİTE’nin diğer internet-web sitelerine bağlantı verdiği hallerde tüm kullanım ve işlemler için o sitelere ait gizlilik-güvenlik politikası ve kullanım şartları geçerlidir; Sitemizden reklam, banner, içerik görmek veya başka herhangi bir amaç ile ulaşılan diğer web sitelerinden bilgi kullanımları, keza sitelerin etik ilkeleri, gizlilik-güvenlik prensipleri, servis kalitesi ve diğer uygulamaları sebebi ile oluşabilecek ihtilaf, maddi-manevi zarar ve kayıplardan SİTE sorumlu değildir.

Sözleşmenin Yürürlüğe Girmesi
ÜYE kayıt işlemini tamamladığı andan itibaren işbu Sözleşmede belirtilen şartları kabul etmiş ve iş bu Sözleşme yürürlüğe girmiş sayılır. Sözleşme, üyeliğin sona ermesi ile veya işbu sözleşmede sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir uyarıya gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır.

Yetkili Mahkeme ve Uyuşmazlıkların Çözümü İşbu Sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.
7.Tebligat Adresleri

7.1. SİTE, ÜYE’lerinden posta adreslerini peşinen istememektedir. Ancak ÜYE’nin SİTE’ye bildirdiği elektronik posta adresi, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adresin isteneceği elektronik posta adresi olarak kabul edilir.

7.2. Taraflar, mevcut e-postalarındaki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski e-postalara yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.

7.3. SİTE’nin ÜYE’nin kayıtlı e-posta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirimde, bildirim içerikli e-postanın SİTE tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra ÜYE’ye ulaştığı kabul edilecektir. Ek bilgi almak istediğiniz konularda SİTE’de belirtilen iletişim yolları ile bize danışabilirsiniz.

ÜYE, bu Gizlilik ve Kullanım Koşulları Katılım Sözleşmesi’nde yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

ORBIT TEKSTIL A.Ş.

teknobursa